LightCycler® 96 Real Time PCR Cihazı - Letgen Bio Skip to content

LightCycler® 96

LightCycler® 96 Real-Time PCR Instrument

LightCycler 96 Real Time PCR Cihazı, 96 kuyucuklu hızlı ve hassas bir gerçek zamanlı PCR cihazıdır. Tek renk modunda veya renkli (en fazla 4 renk*) modda gen ekspresyonuna ve genetik varyasyon analizine ilişkin çeşitli yöntemler sunar.

LightCycler® 96 Real Time PCR Cihazı Başlıca Özellikleri

  • Sistem 96’lık peltier blok içerir. Touch down PCR ve gradient yapabilme özelliğine sahiptir.
  • LightCycler® 96 Sistemi, nükleik asitlerin kalitatif ve kantitatif tayininin yanı sıra mutasyon analizlerini gerçekleştirir.
  • LightCycler® 96 Sistemi; gen ekspresyonu analizi, gen saptama, mutasyon saptama, metilasyon analizi, miRNA araştırması ve hedef genlerin bağıl kantifikasyonu dahil çeşitli uygulamalarda kullanıma yöneliktir.
  • Strip ve plate ile çalışma özgürlüğü sunmaktadır.
  • LightCycler 96 Sistemi 4 kanallıdır. Pasif referans boyalarına ve sıcaklık kalibrasyonuna gerek olmadan multiplex çalışmalarına olanak sağlar.
  • Dokunmatik ekran ile online data izlenebilmektedir.
  • Cihazın, optik ünitesi veri kaybını engellemektedir.
  • Yüksek çözünürlüklü CCD Kamera çalışmalarınızda fark yaratmaktadır.
  • Cihaz aktif iletişim içerisinde olup; E-posta bildirimi, başarı veya başarısızlık mesajları ve isteğe bağlı deney dosyası eki kullanıcılara mail olarak iletilebilmektedir.

LightCycler® 96 Gerçek Zamanlı PCR Sistemi

Gıda Güvenliği Araştırmalarında Cihaz Kullanım Alanları

Et ve süt sektöründe tağşiş ülkemiz için önemli bir konudur. Dana, kuzu, at, domuz, at, eşek gibi hayvanların yapısal özelliklerinin birbirine çok benzemesinden dolayı bu etlerin birbirleri ile karıştırılma durumuna çok sık rastlanır. Karıştırılan et ürününün çok az miktarda olması durumunda ELISA ve duyusal analizler ile tespiti çoğunlukla mümkün olmayan durumlarda devreye her zaman Real-Time PCR tekniği ile yapılan analizler girer. Müslüman veya Yahudiler için et ürünlerinde tağşiş durumu çok önemli bir yere sahiptir. Et ve süt ürünlerinde tağşiş durumunun yanı sıra soya, glüten gibi alerjen ürünlerin eser miktarda bulunmaları bile bu kaynaklara karşı hassas kişilerde ciddi reaksiyonlara neden olacağından çok düşük bir tespit limiti seviyesinde tespit edilebilir olması çok önemlidir.

Yine gıda sektöründe önemli bir riski oluşturan patojen ve viral yük analizlerinde de klasik mikrobiyolojik yöntemler çok güvenli olsa da zaman problemi devreye girdiğinde 24 saat gibi kısa zamanda sonuç vermeye imkân tanıyan real-time PCR sistemi tercih nedeni olmaktadır.

Gıda sektörü için en önemli konulardan bir tanesi ise genetiği değiştirilmiş organizmalardır. Gelişmiş birçok Avrupa ülkesinde tamamen yasaklı olan GDO’lu ürünler, ülkemizde de Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlanmış olan 27671 sayılı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre analiz edilmektedir. GDO analizleri çok kapsamlı ve karmaşık ve birçok parametrenin net bir şekilde doğrulanarak yapılmasını öngörmektedir. GDO Tarama analizini (35S-tNOS-pFMV) takiben bitki spesifik gen tayini, GDO Tip Tayini analizleri (event spesifik) ve bunları takiben yem numunelerinde GDO miktar analizlerinin Bakanlık Onaylı ve uluslararası standartlara uygun TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olan laboratuvarlar tarafından çalışılması gerekmektedir.

İnsan sağlığı açısından düşünüldüğünde moleküler gıda analizlerinde analizi yapan personelin tecrübesinin yanı sıra kullanılan Real-Time PCR cihazı da büyün öneme sahiptir. LC 96 Real-Time PCR sistemi, saniyeler içinde açılması ve kompakt özelliği sayesinde çok yoğun çalışan gıda analiz laboratuvarlarına hızla uyum sağlar. 96 kuyucuklu plate kısmı hem multiwell plate hem de strip-cap ile çalışma imkânı sunar. Kalitatif ve kantitatif tüm analizlerin yapılmasına imkân veren LC 96, cihaz üzerinde bulunan LCD ekranı sayesinde analizi takip etmenizi sağlar.

 

İnsan Sağlığı Araştırmalarında Cihaz Kullanım Alanları

LC96 cihazı ise plaka bazlı, nükleik asitlerin kalitatif ve kantitatif tayininin yanı sıra SNP analizlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan orta hacimli bir sistemdir. LC480’de de olduğu gibi gen ekspresyonu analizi, gen saptama, mutasyon saptama, metilasyon analizi, miRNA araştırması ve hedef genlerin bağıl kantifikasyonu dahil çeşitli uygulamalarda kullanılır. Strip veya multiwell plate ile çalışır, kapasitesi 96 örnekliktir. LC480 sisteminden farklı olarak LC96 sistemi 4 kanala sahiptir ve ROX boyasına ihtiyaç duymamaktadır. LC96, geliştirilen sistemi sayesinde internete bağlandığı takdirde analiz sonuçlarını size direkt email olarak iletebilir ve işlemin bittiğine dair bildirim gönderebilir. LC480 cihazından göreceli daha hızlıdır ve daha uygun fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. Düşük dilüsyonlarda bile kesin sonuçlar sağlar. Multiplex oluşu sayesinde dört adede kadar farklı floresan boya kullanımına izin verir.

İnsan araştırmalarında ise aynı LC480 sisteminde olduğu gibi gen ifade, ekspresyon, mutasyon ve SNP çalışmalarında kullanılır. Bunun dışında yine Covid-19 çalışmalarında kullanılmaktadır. LC96 sisteminin sahip olduğu Analiz Modları ise; Absolute Quantification, Relative Quantification, Endpoint Genotyping, Melting Curve Analysis şeklinde sıralanabilir.

Ziraat Araştırmalarında Cihaz Kullanım Alanları

Üretici firma tarafından lokal teknik servis ekibi ile Türkiye genelinde arıza ve bakım taleplerine hızlı çözüm sunan Roche Diagnostics’in en kompakt real time pcr çözümü olan LightCycler 96, tarım alanındaki genomik çalışmalarda dünya genelinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Tamamıyla açık sistem olan LightCycler 96 cihazı ile ıslah genetiği çalışmalarınızı farklı bir boyuta taşıyıp, bitki patojenlerinin tespitinde kullanılan en modern metotları uygulayabilirsiniz. Roche marka cihazlarınız hakkında Letgen Real Time PCR saha destek ekibinden, sürekli etkin destek alabilirsiniz. Üretici firma tarafından sağlanan 7/24 telefon destek hattı da kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır.

Hayvan Sağlığı Araştırmalarında Cihaz Kullanım Alanları

Temsilciliğini yapmış olduğumuz Roche  LightCycler® 96 Real Time PCR cihazı,  qPCR çalışmalarında yüksek öncelikle tercih edilen cihaz olarak sektörde yer almaktadır.

Real time PCR çalışmalarına start vermek isteyen tüm özel sektör, üniversite ve kurumlara kullanım ihtiyaçlarının içerik ve yoğunluğuna göre cihaz tavsiyeleri, tanıtımı, satış öncesi ve sonrası eğitimlerini sağlamakta. Tüm çalışmalarında teknik olarak desteklerimizi sürdürmekteyiz.

Ticari Real Time PCR kitlerini sunan marka ve firma sayılarının artışı akademisyen ve özel veteriner laboratuvarlarına geniş bir gen kütüphanesine hızlı bir şekilde ulaşmasını ve çalışma yapacakları etkenleri ve serolojik olarak tayini zor olan varyantlar dahil birçok hastalığın tanı teşhis ve bilimsel çalışmalarını ulaşılabilir kılmıştır.

Veteriner Hekimliğin aşı üretim, hastalık gen tayini, takibi, teşhisi dahil birçok alanda kullanımı olan Real time PCR çalışmaları, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüleri, Veteriner Fakülteleri dahil bir çok kurumca da vaz geçilmez bir yöntem olarak kullanımını sürdürmektedir.