Açık Rıza Beyanı - Letgen Bio Skip to content

Açık Rıza Beyanı

Kişisel verilerimin Letgen Biyoteknoloji tarafından reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ile ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine, bu amaçla sınırlı olarak Letgen Biyoteknoloji’nin ilgili iş ortaklarına aktarılmasına; ayrıca tarafıma tanıtım ve pazarlama amacıyla duyuru ve bilgilendirmeler yapılması için ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay veriyorum.