COVID-19 - Letgen Bio Skip to content

Covid-19

CORONA VIRUS 2019-nCoVl

Coronavirüsler, geniş ölçüde insanlara ve diğer memelilere bulaşabilen RNA virüsleridir. Aralık 2019’da Wuhan, Hubei, Çin’de kaynağı bilinmeyen bir dizi zatürre vakalarından alınan solunum yolu örneklerinden yapılan analizler sonucunda, 2019 yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) olarak adlandırılan yeni bir koronavirüsü olduğunu gösterdi. Bu virüsün neden olduğu hastalığa ise COVID-19 denildi.

Corona Virus Testpiti

Solunum koronavirüsü hastalığı (COVID-19) ve ilişkili SARS-CoV-2 virüsü için laboratuvar testleri, virüsün varlığını ve enfeksiyona yanıt olarak üretilen antikorları tespit eder. Örneklerde virüslerin varlığı, koronavirüs RNA’sını tespit eden RT-PCR ile doğrulanır. Bu test spesifiktir ve sadece SARS-CoV-2 virüsünün RNA’sını tespit etmek için tasarlanmıştır. Çok yeni veya aktif enfeksiyonları doğrulamak için kullanılır.

PCR Testleri

Gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (qRT-PCR) kullanılarak, nazofaringeal sürüntü, tükürük veya balgam örneği olmak üzere çeşitli yöntemlerle elde edilen solunum örnekleri üzerinde yapılabilir. Sonuçlar genellikle 1 gün içinde elde edilir. Boğaz çubuklarıyla yapılan RT-PCR testi, sadece hastalığın ilk haftasında güvenilirdir. Daha sonra virüs, akciğerlerde çoğalmaya devam ederken boğazda kaybolabilir. İkinci haftada test edilen enfekte insanlar için, alternatif olarak derin hava yollarından emme kateteri ile örnek materyal alınabilir veya öksürük materyali (balgam) kullanılabilir.

Erken PCR testlerinden biri, gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (qRT-PCR) kullanılarak Ocak 2020’de Berlin’deki Charité’de geliştirildi ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından dağıtım için 250.000 kitin temelini oluşturdu.

Letgen Biyoteknoloji olarak temsilciliğini yaptığımız Norgen Biotek (Kanada), Grisp (Portekiz), IDVet (Fransa) ve Roche (Almanya) markaları ile en güncel ve etkin çözümleri PCR ve ELISA düzeyinde sizlerle buluşturuyoruz. 

Covid-19 çalışmalarında sunabildiğimiz ürün ve hizmetler (İş akışları üzerinde)
 • Örnek Toplama ve Saklama
 • Viral RNA İzolasyonu
 • PCR Tabanlı Test
 • Elisa Tabanlı Test

Örnek Toplama ve Saklama

RU53800 – Saliva RNA Collection and Preservation Devices / 50 Devices
 • Norgen’in Tükürük RNA Toplama ve Koruma aracı; basit, invaziv olmayan tükürük toplama ve ortam sıcaklığında tükürük örneklerinde RNA’nın korunması için tasarlanmıştır
 • Bu ürün, Covid-19 çalışmalarında RNA örneklerini toplamak ve korumak için idealdir
 • Güvenilir ve uygun maliyetlidir
 • Non-invazif, kullanıcı dostu numune toplama
 • Örnek toplama ve korumayı sağlar
 • Korunan örneklerdeki Tükürük RNA’sı, oda sıcaklığında 2 aya kadar stabildir
 • Çoğu RNA izolasyon yöntemiyle uyumludur
 • Yüksek kalite de RNA; RT-PCR, RT-qPCR, RNA dizileme ve mikroarray dahil olmak üzere hassas akış uygulamaları için uygundur
 • Nakliye aksesuarları ayrı olarak satın alınabilir
 • 50 Tükürük RNA Toplama ve Koruma Cihazının her biri 3 bileşenden oluşur: (1) Tükürük Toplama Hunisi ve Toplama Tüpü, (2) Toplama Tüpü Kapağı ve (3) Norgen’in Tükürük RNA Koruyucusu; kapalı, sıkılabilir bir ampul içinde bulunur
 • Toplama Tüpü ile montajı yapılan Toplama Hunisi içerisine tükürülerek örnekler alınır. Gerekli tükürük hacmini topladıktan sonra Toplama Hunisi çıkarılır ve Koruyucu Ampul içeriği daha sonra eklenir ve toplanan tükürük ile karıştırılır. Tükürük Toplama Tüpü daha sonra RNA izolasyonu ve analizi için laboratuvara gönderilir. RNA, Norgen’in Toplam RNA Saflaştırma Kiti (Kat # 17200) kullanılarak korunmuş tükürük örneklerinden izole edilebilir. Norgen’in Toplama Tüplerinin her biri, numunenin güvenli ve anonim izlenmesi için kullanılabilecek bir seri numarası ile etiketlenir.
69200 – Total Nucleic Acid Preservation Tubes / 50 Devices
 • Norgen’in Toplam Nükleik Asit Koruma Tüpleri; nazal, tükürük, dışkı, deri, yüzeyler vb. dahil olmak üzere bir swab kullanılarak toplanan örneklerden toplam nükleik asitlerin (DNA ve RNA) ortamda korunması ve taşınması için tasarlanmıştır
 • Örneklerle hemen çalışılması gerekmez
 • RNA örneklerinin 2 ay boyunca, DNA örneklerinin 4 ay boyunca oda sıcaklığında saklanmasına izin verir
 • Bakteriler, mantarlar, maya ve virüsler dahil mikroorganizmaları inaktive eder
 • SARS-CoV-2 virüsünü devre dışı bırakır
 • Swab örneklerini oda sıcaklığında güvenli bir şekilde gönderebilirsiniz
 • Güvenilir ve ekonomiktir
 • Çoğu DNA ve RNA izolasyon yöntemiyle uyumludur
 • Toplam Nükleik Asit Koruma Tüpleri sıvı formatta Norgen’in Toplam Nükleik Asit Koruyucusunu içerir. Kullanıcı; steril bir naylon floklu swab (ürünle verilmez) kullanarak örneği toplar ve ardından swabı Total Nucleic Acid Preservative’e aktarır.
 • Koruyucu, Gram negatif ve Gram pozitif bakteri ve mantarların büyümesini önler ve ayrıca virüsleri etkisiz hale getirerek ortaya çıkan bulaşıcı olmayan numunelerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Ek olarak, Toplam Nükleik Asit Koruyucu, numuneleri hemen işleme veya dondurma ihtiyacını ortadan kaldırır ve numunelerin ortam sıcaklıklarında merkezi test tesislerine sevk edilmesini sağlar
 • Norgen’in Toplam Nükleik Asit Koruma Tüpleri kullanılarak toplanan ve korunan sürüntü örnekleri, piyasada bulunan çoğu DNA ve RNA izolasyon yöntemleriyle uyumludur. Tüplerde saklanan örnekler, Norgen’in Toplam RNA Saflaştırma Kiti (Kat # 17200) ve Norgen’in Tükürük DNA İzolasyon Kiti (Kat # RU45400) dahil olmak üzere, Norgen Biotek’in DNA ve RNA izolasyon kitlerinin ve reaktiflerinin çoğu ile başarıyla kullanılmıştır. Toplam nükleik asitlerin saflaştırılması için Norgen’in Toplam RNA Saflaştırma Kiti (Kat # 17200) ile sağlanan ek protokole başvurabilirsiniz.

Viral RNA İzolasyonu

Total RNA Purification Kit
Katalog NoÜrünMiktar
17200Total RNA Purification Kit50 Preps
37500Total RNA Purification Kit100 preps
17250Total RNA Purification Kit250 preps
17270Total RNA Purification Kit500 preps
 • Bu izolasyon kiti; hücreler, bakteriler, maya, virüs, plazma / serum, kan, tükürük, CSF ve daha fazlasını içeren vücut sıvıları dahil olmak üzere çeşitli numunelerden total RNA izolasyonu için uygundur
 • miRNA dahil yüksek kaliteli ve saflıkta total RNA elde etmenizi sağlar
 • QRT-PCR, RT-PCR, mikrodiziler, NGS ve daha fazlası dahil olmak üzere aşağı akış uygulamaları için uygun mükemmel RIN değerleri ve A260 / A280 ile yüksek kaliteli ve saf RNA’yı çıkarabilirsiniz
 • Kit, fenol gerektirmeden aynı fraksiyonda büyük mRNA, lncRNA’dan mikroRNA’ya (miRNA) kadar her boyuttaki RNA’yı saflaştırır
 • Boyuttan veya GC içeriğinden bağımsız olarak tüm RNA’yı yanlılık olmadan bağlayın ve ayrıştırın
 • Boyuttan bağımsız olarak tüm RNA dizilerini eşit bir oranda izole edebilirsiniz. Ayrıca, RNA dizileri küçük olduğunda (örneğin miRNA), sütun GC içeriğine bakılmaksızın küçük RNA’ları bağlar
 • GC içeriğinden bağımsız olarak küçük RNA verimli bir şekilde elde edilir
 • Taşıyıcı RNA’ya ihtiyaç duymadan az sayıdaki hücrelerle çok hassas ve doğrusal çalışmalar uygundur
 • Kullanışlı ve hızlı döndürme sütun biçimi çalışmalarınıza kolaylık sağlar
 • Çok çeşitli örneklerden izole edilebilir
 • Saflaştırılmış RNA, Küçük RNA sıralaması dahil olmak üzere çeşitli aşağı akış uygulamaları için uygundur
 • Covid 19 analiz laboratuvarları için en uygun ve pratik manuel izolasyon / pürifikasyon kitidir.

69100 Saliva/Swab RNA Purification Kit

 • Taze ya da korunmuş olan tükürük ve sürüntü örneklerinden viral RNA dahil olmak üzere yüksek kaliteli total RNA izole edilir
 • Hızlı döndürmeli sütun formatı kullanarak hızlı ve kolay çalışma sağlar
 • Büyük rRNA’dan mikroRNA’ya (miRNA) kadar total RNA’yı izole eder
 • Fenol veya kloroform ekstraksiyonuna gerek yoktur
 • Taşıyıcı RNA’ya ihtiyaç duymadan az sayıda hücre / viral kopyaya kadar çok hassas ve doğrusal çalışmalara olanak sağlar
 • Saflaştırılmış RNA, Küçük RNA sıralaması dahil olmak üzere çeşitli aşağı akış uygulamaları için uygundur.