Gıda Güvenliği - Letgen Bio Skip to content

Gıda Güvenliği

Beslenme insanın en temel ihtiyacıdır ve sağlıklı beslendiğini bilmek de her insanın en doğal hakkıdır. Gıda güvenliği insan sağlığı açısından çok önemli bir konudur. Gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkması ekonomik ve sosyal açıdan toplumları etkilemektedir. Gıda güvenliği, gıda kaynaklı hastalıkların engellenerek; gıdaların hammaddeden işlenmesini, depolanmasını ele alır. Gıdalardaki mikrobiyolojik yükler, kimyasal kirlilik, toksinler, gıda katkı maddelerinin uzun süre insan vücuduna alınmasıyla insan sağlığı önemli ölçüde etkilenmekte ve geri dönüşü olmayan hasarlara sebep olmaktadır. Sayılan etmenler dışında bir de genetiği değiştirilmiş gıdaların varlığı insanlar için kar/zarar hesabı yapıldığında tam bir muamma halini almaktadır. Modern biyoteknoloji deki hızlı gelişmeler gıda üretiminde farklı açılımlara yol açmıştır. Gıda güvenliği, beslenme ve çevre bakımından genetiği değiştirilmiş gıdaların gelecekteki etkilerinin netleşmesi için çok fazla sayıda bilimsel veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Genetiği değiştirilmiş gıdalar ile ilgili sorun çok farklı fikirlerin olmasından dolayı oluşmaktadır. Artan dünya nüfusu için faydalı olacağı düşünülse de farklı protein yapılarının ortaya çıkması sebebiyle insan sağlığına etkileri henüz tanımlanamamıştır. Gıda kaynaklı oluşan sorunlar yalnızca insanları değil aynı zamanda tüm gıda sektörlerini ülkelerin sosyal ve ekonomik yapılarını etkilemektedir. Gıda kaynaklı sağlık problemleri toplumda iş veriminin düşmesine ve ekonomik kayıplara sebep olabilmektedir.

Gıdaların mikrobiyolojik, kimyasal, toksin ile kontamine olması ihtimali bile ülkeler için oldukça risklidir. Aynı zamanda ciddi önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Bu nedenle ülkeler kendi yönetmeliklerini standartlarını oluşturmaktadırlar. Güvenli gıda üretimi ve tüketimi için birçok yeni sistem kontrol mekanizmasının ortaya çıkmasına olanak vermiştir. Bu sistemlere GAP, HACCP, GMP, ISO 22000 örnek verilebilir. Bu sistemler öncelikli olarak insan sağlığını göz önünde bulundururlar.

Son olarak yürürlükte olan ve HACCP standardını da içine alan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, sağlıklı ve güvenli gıdaların üretimi, tüketimini sağlamak amacıyla işletmelerin gerekli şartları sağlamasını kapsayan bir standarttır. ISO 22000 gıda kaynaklı oluşabilecek tehlikelerin önlenebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için gıda üretiminde var olan tüm basamakların dikkatle incelenmesini ve uygulanmasını mümkün kılar. Bir üretici hijyen standartlarına uygun üretimi destekleyebilmelidir. Tüm toplumların, tüm insanların ne yediğini bilmesi en doğal hakkıdır. Bunun için de ISO 22000 standardı tüm işletmelerde uygulanabilir hale getirilebilmelidir.  Bir sistem kurulmalı ve bu kurulan sistem uluslararası standart ve teknolojik gelişmelerle her zaman desteklenmeli, geliştirilmelidir. Bu durum hem üretici hem de tüketici açısından faydalı bir durumdur.

Birçok ülke gıda ürünlerinin daha güvenli ve sağlıklı hale gelmesi için çalışmalar yapmakta ve ilerlemeler kat etmektedir. Birçok ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda değerlendirdiği ve buna göre oluşturduğu yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Ülkemizde ithal gıda maddelerinin kontrolünün sağlanması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışmaktadır. Bakanlık laboratuvarları ve bakanlıkça yetkilendirilmiş özel gıda kontrol laboratuvarları tarafından, yurtdışından gelen gıda ve yem ürünleri analize tabii tutulur. İthalatı sağlanan gıdanın türüne göre fiziksel ve kimyasal analizler, enstrümantal analizler, mikrobiyolojik analizler ve moleküler analizler gerçekleştirilir. Sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi için, gerçekleştirilen analizlerin uluslararası geçerli metotlarla yapılması gerekmektedir. Hatta birçok kritik analizde (toksin analizleri, GDO, mikrobiyoloji analizleri) akreditasyon şartı aranmakta olup ilgili analizlerde akredite olmayan gıda analizi laboratuvarlarına ilgili gıda numunelerinin gönderimi yapılmamaktadır.

Letgen Biyoteknoloji olarak firmamız moleküler biyoloji, biyomühendislik ve mikrobiyoloji alanındaki deneyimli ekibi ve uluslararası alanda çalıştığı partner firmaları ile hedefe özgü doğru çözümler sunmayı amaçlar. Aynı zamanda iş ortaklarına satış öncesi hızlı ve etkin bilgilendirmelerle doğru ürüne ulaşmalarını sağlar. Satış sonrası teknik desteği sayesinde kullanıcıların doğru bilgiler ışığında hızlı bir şekilde aksiyon alabilmelerini sağlar. Letgen Biyoteknoloji satış öncesi ve satış sonrası vermiş olduğu hizmetleri bir kalite ilkesi olarak benimsemiş olup firma sürecinin genel bir işleyişi şeklinde sunmaktadır. Aynı zamanda günümüz şartlarında gıda güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilere konu ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Gıda üretimi yapan işletmelerde bulunması gereken prosesler hakkında detaylı bilgiler firmamız deneyimli personelleri tarafından sunulmaktadır. Firmamız tarafından verilen genetiği değiştirilmiş organizmalar, genel mikrobiyoloji, gıda mikrobiyolojisi, alerjen eğitimleri hızlı bir şekilde aksiyon alabildiğimiz eğitimler arasındadır.

Gıda güvenliği konusunda moleküler biyoloji alanında birçok devlet kurumu ve özel gıda kontrol laboratuvarına hizmet vermekteyiz. 

Letgen Biyoteknoloji firmasının gıda güvenliği konusunda çalıştığı birçok uluslararası iş ortağı bulunmaktadır. Bunlar arasında Roche, Gen-ial, Norgen, Microsynth, Grisp firmaları bulunmaktadır. TS EN ISO 17025 standardına göre 1998 yılında kurulmuş olan Almanya’nın Troisdorf şehrinde bulunan çözüm ortağımız Gen-ial GmbH Firması alerjen analizleri, genetiği değiştirilmiş gıda analizleri ve mikrobiyoloji analizleri konusunda güvenilir hizmetler sunar.

Türkiye distribütörü olduğumuz Gen-ial firması GDO analizleri konusunda resmi olarak kabul edilmiş bir kurumdur. Genetiği değiştirilmiş organizmaların kalitatif ve kantitatif olarak tespiti için hızlı, güvenli, kontaminasyondan uzak, basit ve hassas kitler sunmaktadır. 

Nükleik Asit (DNA/RNA) İzolasyon/Pürifikasyon Kitleri

First-DNA all tissue trial kit 
Extra Lysisbuffer1 
Extra Enzyme for 
Simplex® Easy DNA 
Simplex® Easy Spin DNA kit 
Simplex® Easy Spin Food DNA 
Simplex® Easy Legionella DNA kit 
Simplex® Easy Spin Bacterial DNA kit 
Simplex® Easy Wine 
Simplex® Easy Wine- Washing Solution 
First-Magnetic Food Kit 
First-Salmonella DNA-Extraction buffer 
Exo/SAP Go PCR Purification Kit
GRS Genomic DNA Kit – Tissue
GRS Genomic DNA Kit – Plant
GRS Genomic DNA Kit – Bacteria
GRS Genomic DNA Kit – BroadRange
GRS Pure DNA Kit
GRS Genomic DNA Kit – Card
Cells and Tissue DNA Isolation 96-Well Kit (Magnetic Bead System)
Endotoxin Removal Kit (Maxi) – For DNA
Food DNA Isolation Kit
Fungi/Yeast Genomic DNA Isolation Kit
Genomic DNA Isolation Kit
Milk Bacterial DNA Isolation Kit
Milk DNA Preservation and Isolation Kit
Olive Oil DNA Isolation Kit
Plant DNA Isolation Kit (Magnetic Bead System)
Plant/Fungi DNA Isolation Kit
Plant RNA-DNA Purification Kit
Water RNA/DNA Purification Kit
 
 

Alerjen Ürünleri

First-Allergen Tetra І (FAM-white mustard, HEX- black/brown mustard, ROX- celery , Cy5-sesam)
First-Allergen Tetra ІI (FAM-Lupine, HEX- Almond, ROX- Brazil nut , Cy5-Sesame) 
First-Allergen Triplex Nut I (FAM-peanut, HEX-almond, Cy5-cashew, ROX-IC)
First-Allergen Triplex Nut II (FAM-peanut, HEX-almond, Cy5-hazelnut, ROX-IC)
First-Almond
First-Brazil nut
First-Canola
First-Cashew
First-Celery
First-Corn
First-Cotton
First-Hazelnut
First-Lupine
First-Duplex Mustard (FAM-sinapis alba/HEX-brassica nigra/b.juncea)
First-Macadamia
First-Peanut
First-Pecan
First-Pistachio
First-Plant 
First-Plant Triplex I  (FAM- corn/ HEX- canola/ CY5- soya/ ROX-IC)
First-Potato
First-Rice
First-Sesame
First-Soya
First-Walnut
First-Wheat (Triticum spp)
First-Wheat Quant (FAM- Triticum spp, HEX- T. aestivum)
First-Celery
First-Corn
Xpert qDetect Celery
Xpert qDetect Sesame
Xpert qDetect Peanuts
Xpert qDetect Soy bean
Xpert qDetect Hazelnuts
Xpert qDetect Cashew
Xpert qDetect Lupin
 
 

Et Tür Tayini Kitleri 

Xpert qDetect Swine
Xpert qDetect Horse 
Xpert qDetect Duck
Xpert qDetect Chicken
Xpert qDetect Turkey
Xpert qDetect Goat
Xpert qDetect Sheep
First-Animal Tetra I (pig, cattle, chicken, turkey) tetraplex-PCR FAM/HEX/ROX/Cv5
First-Beef replace for First-Cattle
First-Chicken
First-Donkey
First-Duck
First-duplex Cattle/Pig -FAM/HEX/Cy5
First-duplex Donkey/Horse -FAM/HEX/Cy5
First-duplex Turkey/Chicken -FAM/HEX/Cy5
First-Fish (bone fish)
First-Goat
First-Horse
First-Meat (all mammalia and all poultry)
First-Meat Extended (meat, plant, human) -FAM/HEX/Cy5
First-Pork (very senitive pig detection)
First-Pig
First-Ruminant
First-Sheep
 
 

GDO Kitleri

First-Plant (incl. internal control)
First-Plant Triplex I (FAM- corn/ HEX- canola/ CY5- soya/ ROX-IC)
CaMV (Virus detection)
Duplex Virus detection (CaMV and FMV)
p35S-/T-NOS Duplex- Screening 
Pat/bar Duplex- Screening 
Pnos-nptII Screening 
p35S-nptII Screening 
RT-duplex cry1Ab/Ac and P-nos 
RT-triplex I: p35S/T-nos/CTP2-CP4-EPSPS 
RT-triplex II: p35S/T-nos/pFMV 
RT-triplex III : p35S/T-nos/EPSPS and internal control
RT-triplex IV: p35S/T-nos/pFMV and internal control 
RT-triplex V: bar/pat/CTP2-CP4-EPSPS 
RT-triplex VI: pat/bar/ P-nos Triplex-Screening
RT-triplex VII: bar/pat/ pFMV Triplex-Screening
RT-triplex VIII: pat/Tnos/EPSPS Triplex-Screening
RR-Soya
RR2-Soya
A2704-12-Soya
A5547-127-Soya
Triplex Soya I (A2704/A5547/DP356043)
Triplex Soya II (DP305423/CV127/MON87701)
Triplex Soya III (MON87708/MON87769/DAS68416)
Hexaplex Soya I (FAM: DP305423/CV127/MON87701) (HEX: MON87708/MON87769/DAS68416)
EH92-527-1-potato
RT73-Canola
Triplex Canola I ((Ms8/T45/Rf3)
H7-1 Beet
Triplex maize I (VCO-01981-5 /DAS-40278-9 / LY038)
4-plex maize I (NK603/ MON810 / MON89034/ TC1507)
MON810-Maize
Bt176-Maize
Bt11-Maize
T25-Maize
TC1507 maize
MON88017-Maize 
GA21-Maize 
TC1507-Maize
NK603-Maize
MIR604-Maize
MIR162-Maize
MON863-Maize
MON89034-Maize
E3272-Maize
DAS59122-Maize
CBH351-Maize (StarLink)
GMO-Soy (RR-, RR2-, A2704-12-, A5547-127-soya, soya-lektin 
GMO-Corn (MON810-, T25-, Bt11-, Bt176-, GA21-, MON88017-, TC1507-maize, maize-hmg 
GHB614-Cotton
p35S-/ Maize Quant
p35S-/ Soya Quant
RR-Soya Quant
RR2-Soya Quant
MON810-Maize Quant
MON89034-Maize Quant
NK603-Maize Quant
Bt176-Maize Quant
Bt11-Maize Quant
T25-Maize Quant
TC1507-Maize Quant
 
 

PCR Mastermix Ürünleri

GRS Taq DNA polymerase
GRS Taq DNA polymerase (+dNTPs)
GRS Taq 2X Mastermix (100rxn 25uL)
GRS Hotstart DNA Polymerase
GRS Hotstart DNA Polymerase (+dNTPs)
GRS Hotstart 2X Mastermix
Xpert Taq DNA polymerase
Xpert Taq 2X Mastermix with Dye
Xpert Hotstart Mastermix with Dye
Xpert Fast DNA polymerase (dNTPs included)
Xpert Fast 2X Mastermix with Dye
Xpert TaqPlus Hotstart 2X mastermix with Dye
Xpert TaqPlus Hotstart (dNTPs included)
Xpert ampliFi DNA Polymerase (dNTPs included)
Xpert ampliFi Hotstart DNA Polymerase (dNTPs included)
GRS dNTP Set (100mM each)
GRS PCR Grade Water
 
 

Mikrobiyoloji Kitleri

QuickGEN DNA-Isolation
QuickGEN Yeast DNA-Isolation
Campylobacter jejuni with internal Control FAM/HEX
Campylobacter jejuni Plus kit: Incl. DNA-extraction kit FAM/HEX
Campylobacter jejuni Complete kit: ready-to-use PCR,incl. DNA-extraction kit FAM/HEX
Campylobacter diff. PCR (FAM:jejuni, ROX:lari, JOE:coli) with internal Control:Cy5
Campylobacter diff.Complete: ready-to-use PCR incl. DNA-extraction
Campylobacter PCR (FAM:jejuni, lari, coli) with internal Control:JOE
Campylobacter Plus kit: Incl. DNA-extraction kit FAM/JOE
Campylobacter Complete kit: ready-to-use PCR, incl. DNA-extraction kit FAM/HEX
First-Enterobacteriaceae spp. PCR FAM/HEX
First-Legionella Multiplex PCR FAM/HEX/Cy5
Listeria monocytogenes FAM/HEX
Listeria monocytogenes Plus: incl. DNA-extraction 
Listeria monocytogenes Complete: ready-to-use, incl. DNA-extraction
Salmonella enterica PCR 
Salmonella enterica Plus: incl. DNA-extraction
Salmonella enterica Complete: ready-to-use, incl. DNA-extraction 
 
Simplex® Easy Legionella DNA kit 
Simplex® Easy Spin Bacterial DNA kit 
Aspergillus niger End-Point PCR Kit
Aspergillus niger Primer and Control Set
Bacillus cereus End-Point PCR Kit
Bacillus cereus Primer and Control Set
BKV End-Point PCR Kit
BKV Primer and Control Set
Botrytis cinerea End-Point PCR Kit
Botrytis cinerea Primer and Control Set
Campylobacter jejuni End-Point PCR Kit
Campylobacter jejuni Primer and Control Set
CCCVd End-Point RT-PCR Kit
CCCVd Primer and Control Set
CChMVd End-Point RT-PCR Kit
CChMVd Primer and Control Set
CEVd End-Point RT-PCR Kit
CEVd Primer and Control Set
Cladosporium cladosporioides End-Point PCR Kit
Cladosporium cladosporioides Primer and Control Set
E. coli O157:H7 End-Point PCR Kit
E. coli O157:H7 Primer and Control Set
Listeria monocytogenes End-Point PCR Kit
Listeria monocytogenes Primer and Control Set
NoV End-Point RT-PCR Kit
NoV Primer and Control Set
Parvo B19 End-Point PCR Kit
Parvo B19 Primer and Control Set
Pospiviroid End-Point RT-PCR Kit
Pospiviroid Primer and Control Set
Saccharomyces cerevisiae End-Point PCR Kit
Saccharomyces cerevisiae Primer and Control Set
Salmonella enterica End-Point PCR Kit
Salmonella enterica Primer and Control Set
Staphyloccocus aureus End-Point PCR Kit
Staphyloccocus aureus Primer and Control Set
TCDVd End-Point RT-PCR Kit
TCDVd Primer and Control Set
Vibrio cholerae End-Point PCR Kit
Vibrio cholerae Primer and Control Set
Tomato Planta Macho Viroid (TPMVd) End-Point RT-PCR Kit
Tomato Planta Macho Viroid (TPMVd) Primer and Control Set
Peach Latent Mosaic Viroid (PMLVd) End-Point RT-PCR Kit
Peach Latent Mosaic Viroid (PMLVd) Primer and Control Set
Candidatus Liberibacter End-point PCR Detection Kit
Candidatus Liberibacter Primer and Control Set
Candidatus Liberibacter solanacearum End-Point PCR Kit
Arabis mosaic virus (ArMV) End-Point PCR Kit
Arabis mosaic virus (ArMV) Primers and Control Set
Apple mosaic virus (AMV) End-Point PCR Kit
Apple mosaic virus (AMV) Primers and Control Set
Xpert qDetect Salmonella spp.
Xpert qDetect E. Coli
Xpert qDetect L. Monocytogenes
Xpert qDetect Vibrio spp.
Xpert qDetect Campylobacter jejuni
Xpert qDetect Cronobacter spp.