Aydınlatma Metni - Letgen Bio Skip to content

Aydınlatma Metni

Bu formdaki kişisel verileriniz Letgen Biyoteknoloji tarafından “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (Talep ve şikayetlerin cevaplandırılması meşru menfaati)” ve “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. (Bilgi edinme hakkı)” hukuki sebeplerine dayalı olarak talep/şikâyetlerinizin takibi ve gerektiğinde bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz bu amaçla sınırlı olarak ve gerektiği takdirde Letgen Biyoteknoloji’nin ilgili iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

KVK Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyiniz.