LightCycler® 480 Real Time PCR Cihazı - Letgen Bio Skip to content

LightCycler® 480

LightCycler® 480 Real-Time PCR Instrument II

LightCycler® 480 Gerçek Zamanlı PCR Sistemi; pcr/qpcr projelerinizin duyarlılığını, özgüllüğünü ve çalışma kapasitesini LightCycler 480 cihaz hassasiyeti, çok yönlülüğü ve hızı ile yeni boyutlara taşımak için olanak tanır.

LightCycler® 480 Real Time PCR Cihazı Başlıca Özellikleri

 • Kolay anlaşılır, kullanıcı dostu LightCycler® 480 yazılım arayüzüne sahiptir.
 • Yeni örnek editörü ile hızlı ve kolay test çalışması kurulumu.
 • Sonuçları daha sonra düzeltmeyi sağlayan seçeneklerin bulunduğu tek tıkla deney kurulumu.
 • Araştırma ve izlenebilir modların bulunduğu çok fonksiyonlu veritabanı.
 • Genişletilmiş genetik varyasyon ve gen ekspresyonu çalışmaları için çok plaklı analiz araçları.
 • Son teknoloji ürünü LIMS bağlantısı.
 • 6 kanallı deteksiyon sistemine sahiptir.
 • Üstün müşteri desteği ve cihaz servisi.
 • Kuyucuktan kuyucuğa en optimal veri homojenliği sağlayan, benzersiz gümüş termal döngü bloğu teknolojisi. LightCycler 480 Patentli ‘’Therma Base’’ teknolojisi her yönü ile sistemi ön plana çıkarmaktadır.
 • Tüm verilerin tarama olmadan eş zamanlı olarak doğru biçimde yakalanmasını sağlayan ileri seviyeli optik sistem. Gelişmiş, yüksek performanslı optik sistem; üstün sinyal alım hızları ile birlikte, yüksek çözünürlükte erime eğrisi analizi yapılabilir. Ayrıca, kuyucuktan kuyucuğa sinyal normalizasyonu için pasif referans boyalara (örn., ROX) duyulan ihtiyaç da ortadan kalkar.
 • Kolaylıkla değiştirilebilen 96 ve 384 kuyucuklu termal döngü bloğu seçeneklerine sahiptir. Bu özellikle servise ihtiyaç duymadan 4 kat kapasite artışı sağlar.
 • Çalışma akışı ve duyarlılık ihtiyacınıza göre, isteğe bağlı şeffaf veya beyaz plaklar.
 • Yüksek kalitede LightCycler® 480 real time pcr reaktifleri ve sarf malzemeleri ile mükemmel PCR duyarlılığı.
 • Pin-hole teknolojisi ile her kuyucuktan aynı anda veri toplar.
 • Floresan boyalar ve deteksiyon formatları ile en yüksek seviyede esneklik.
 • Temel ve gelişmiş gen ekspresyonu ve genetik varyasyon analizi.
 • Sistem hem Taqman Probları hem de Hibridizasyon Probları kullanılarak farklı boya ve filtre seçenekleri ile iki, üç, dört ve beş hedef diziye kadar multipleks PCR çalışmalarına uygundur.
 • HybProbe ve/veya SimpleProbe Probları temelli, yüksek çözünürlüklü erime (HRM) veya endpoint genotipleme ile genetik varyasyon çalışmaları da yapılabilmektedir         

  LightCycler® 480 Gerçek Zamanlı PCR Sistemi

  Gıda Güvenliği Araştırmalarında Cihaz Kullanım Alanları

  Et ve süt sektöründe tağşiş ülkemiz için önemli bir konudur. Dana, kuzu, at, domuz, at, eşek gibi hayvanların yapısal özelliklerinin birbirine çok benzemesinden dolayı bu etlerin birbirleri ile karıştırılma durumuna çok sık rastlanır. Karıştırılan et ürününün çok az miktarda olması durumunda ELISA ve duyusal analizler ile tespiti çoğunlukla mümkün olmayan durumlarda devreye her zaman Real-Time PCR tekniği ile yapılan analizler girer. Müslüman veya Yahudiler için et ürünlerinde tağşiş durumu çok önemli bir yere sahiptir. Et ve süt ürünlerinde tağşiş durumunun yanı sıra soya, glüten gibi alerjen ürünlerin eser miktarda bulunmaları bile bu kaynaklara karşı hassas kişilerde ciddi reaksiyonlara neden olacağından çok düşük bir tespit limiti seviyesinde tespit edilebilir olması çok önemlidir.

  Yine gıda sektöründe önemli bir riski oluşturan patojen ve viral yük analizlerinde de klasik mikrobiyolojik yöntemler çok güvenli olsa da zaman problemi devreye girdiğinde 24 saat gibi kısa zamanda sonuç vermeye imkân tanıyan real-time PCR sistemi tercih nedeni olmaktadır.

  Gıda sektörü için en önemli konulardan bir tanesi ise genetiği değiştirilmiş organizmalardır. Gelişmiş birçok Avrupa ülkesinde tamamen yasaklı olan GDO’lu ürünler, ülkemizde de Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlanmış olan 27671 sayılı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre analiz edilmektedir. GDO analizleri çok kapsamlı ve karmaşık ve birçok parametrenin net bir şekilde doğrulanarak yapılmasını öngörmektedir. GDO Tarama analizini (35S-tNOS-pFMV) takiben bitki spesifik gen tayini, GDO Tip Tayini analizleri (event spesifik) ve bunları takiben yem numunelerinde GDO miktar analizlerinin Bakanlık Onaylı ve uluslararası standartlara uygun TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olan laboratuvarlar tarafından çalışılması gerekmektedir.

  İnsan sağlığı açısından düşünüldüğünde moleküler gıda analizlerinde analizi yapan personelin tecrübesinin yanı sıra kullanılan Real-Time PCR cihazı da büyün öneme sahiptir.  Hata oranının çok düşük ve yüksek hassasiyete sahip LC 480 Real-Time PCR Sistemleri ile tüm validasyon, verifikasyon, doğruluk ve sağlamlık çalışmalarını tekrara bile gerek kalmadan şüphesiz analiz edebilme deneyimi sunar. 5 eksitisyon ve 6 emisyon filtresine sahip yüksek performanslı patentli bir cihaz olan multiplex ticari kitlerde tüm zorlu matrixlerde bile yüksek tekrarlanabilirlik ve kanalların amplifikasyonlarında karışıklık olması endişesi yaşamadan sonuç almanızı sağlar. İşlenmiş gıda gibi birçok katkı maddesine sahip, tohum gibi fenolik bileşenlerin çok olduğu, yem gibi riskli numuneler için homojen ve eşit bir PCR koşulu sağlar. Patentini almış olduğu pin-hole teknolojisi ile 96 kuyucuğun tamamından aynı anda verileri toplayarak kuyucuklar arasında belirsizliğe neden olmaz. Gerek valide edilmiş ticari kitlerde gerek JRC EURL metotlarında, gerekse laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen ‘’in-house’’ metotlarda olsun TaqMan® Probe yöntemini uzun zaman kullanılsa bile kalibrasyon gerektirmeden kullanmanızı sağlar. Kantitatif analizlerde standart eğri grafiklerinin ve ct değerlerinin hızlıca excel formatına atabilmesi özelliği ile kullanım pratikliği sunar. Kullanılan master mix ürünlerinin ve sarf malzemelerin çeşitliliği ile tamamıyla açık bir sistemdir.

  İnsan Sağlığı Araştırmalarında Cihaz Kullanım Alanları

  LC 480 qPCR cihazı nükleik asitlerin yüksek düzeyde doğru kalitatif& kantitatif tespiti ve genotipleme çalışmaları için kullanılan çok kuyulu plaka tabanlı PCR platformudur ve sahip olduğu 6 farklı kanal ile kullanıcılarına çeşitli analizler yapabilme imkanı sunmaktadır. Özellikle insan genetik varyasyon araştırmalarında en çok kullanılan ve güvenilen LC480, bilinen varyantları araştırırken cihazda bulunan özel tasarım probelar ile endpoint genotyping veya melting curve genotyping seçenekleri ile çalışmalarını gerçekleştirebilirler. Sadece bilinen değil geniş çaplı bir varyant analizi yapılacak ise, yine cihazda bulunan High Resolution Melting Analysis seçeneği ile SNP, mutasyon ve metilasyon analizleri özel high-resolution melting dye kullanarak gerçekleştirilebilir. Araştırılan bir bölgede varyant olduğundan şüpheleniliyor fakat kesin konumu bilinmiyorsa, LightCycler 480 Gene Scanning Software ve LightCycler 480 High Resolution Melting Master reaktifi kullanıcılarına mükemmel bir araştırma deneyimi sunar. Reaktifin içerisinde bulunan LightCycler 480 ResoLight Dye yüksek konsantrasyonlarda kullanıldığında bile PCR’ı inhibe etmez ve mükemmel bir bağlanma gösterir. Sağladığı homojen boyama sayesinde keskin melting sinyalleri elde edilir ve böylece homozigot ve heterozigot numuneler arasında veya homozigot vahşi tip ve mutant numuneler arasındaki farklılıkları incelemeye olanak tanır. Bu özellik sekanslama gibi pahalı araştırmalar öncesi örnekleri incelemek için tercih edilebilir.

  Cihazda bulunan High-resolution melting curve analiz seçeneğinin insan sağlığı araştırmalarına katkısına bakılacak olursa, kanser, malign hipertermi ve pharmakogenetik araştırmalarında sıkça kullanıldığını görebiliriz. Aynı zamanda LC480 kullanılarak, hücresel mRNA seviyelerindeki değişiklikleri ölçerek, örneğin farklı çevresel koşullara veya ilaç tedavi yanıtındaki artış/azalma gibi gen ifadesindeki değişiklikleri kesin olarak ölçmeye imkân tanır. qPCR kullanım alanı sadece gen ifade ve mutasyon çalışmalarıyla sınırlı kalmamakta ve adli olaylarda, ortamdan alınan kan, saç teli veya tükürük gibi DNA içeren örneklerle fail tespit çalışmaları gerçekleştirilebilir. En son olarak ise hepimizin bildiği ve ne yazık ki tecrübe ettiği Covid-19 çalışmalarında, ilgili kişinin virüse yakalanıp yakalanmadığı (pozitif/negatif) tespit edilebilir.

  Cihazı ilk alımdan itibaren yüklü olarak gelen kullanıma hazır programlar ise; Absolute Quantification; Tm Calling; Absolute Quantification Analysis; Relative Quantification Analysis Endpoint Genotyping; Melting Curve Genotyping şeklinde sıralanabilir.

  Ziraat Araştırmalarında Cihaz Kullanım Alanları

  Üretici firma tarafından lokal teknik servis ekibi ile Türkiye genelinde arıza ve bakım taleplerine hızlı çözüm sunan Roche Diagnostics’in en gelişmiş real time pcr çözümü LC 480, tarım alanındaki AR&GE faaliyetlerinde dünya genelindeki en popüler sistemdir. Tamamıyla açık sistem olan LightCycler 480 cihazı ile ıslah genetiği ve bitki hastalıkları alanında ileri düzeyde araştırmaları, Taqman, HRM, Simple Probe, FRET araçları ile yapmayı mümkün kılar. Roche marka cihazlarınız hakkında Letgen Real Time PCR saha destek ekibinden, sürekli etkin destek alabilirsiniz. Üretici firma tarafından sağlanan 7/24 telefon destek hattı da kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır.

  Hayvan Sağlığı Araştırmalarında Cihaz Kullanım Alanları

  Real Time Pcr teknolojisi birçok dalda olduğu gibi Hayvan Hastalıkları araştırma çalışmalarında ve teşhis aşamalarında rutin kullanımı büyük artış göstermiştir.

  Real Time Pcr teknolojisi sayesinde gerçek zamanlı okuma yeteneği ve kısa sürelerde sonuç alabilme avantajıyla kullanıcılarına büyük kolaylık sağlamaktadır.

  Ticari Real Time PCR kitlerini sunan marka ve firma sayılarının artışı akademisyen ve özel veteriner laboratuvarlarına geniş bir gen kütüphanesine hızlı bir şekilde ulaşmasını ve çalışma yapacakları etkenleri ve serolojik olarak tayini zor olan varyantlar dahil birçok hastalığın tanı teşhis ve bilimsel çalışmalarını ulaşılabilir kılmıştır.

  Veteriner Hekimliğin aşı üretim, hastalık gen tayini, takibi, teşhisi dahil birçok alanda kullanımı olan Real time PCR çalışmaları, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüleri, Veteriner Fakülteleri dahil bir çok kurumca da vaz geçilmez bir yöntem olarak kullanımını sürdürmektedir.