E-Posta İletişimi Gizlilik ve Aydınlatma Metni - Letgen Bio Skip to content

E-Posta İletişimi Gizlilik ve Aydınlatma Metni

TÜRKÇE:

Bu ileti gizli bilgi içermektedir ve yalnızca adı geçen kişiye gönderilmek istenmiştir. Eğer siz adı geçen alıcı değilseniz bu e-postayı yaymamalı, dağıtmamalı ve kopyalamamalısınız. Eğer bu e-postaya yanlışlıkla almışsanız, lütfen göndereni e-posta yoluyla ivedilikle haberdar ediniz ve bu e-postayı sisteminizden siliniz. Bilgi engellenmiş, bozulmuş, kaybedilmiş, yok edilmiş geç ya da eksik ulaşmış olabileceğinden ya da virüs içerebileceğinden, e-posta iletiminin güvenli ya da hatasız olması garanti edilemez. Gönderen, bu nedenle e-posta iletiminin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu iletinin içeriğindeki herhangi bir hata ya da eksiklik dolayısıyla sorumluluk kabul etmemektedir.

İşbu e-posta iletişimi yoluyla Letgen Biyoteknoloji tarafından 6998 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenebilecek Kimlik, İletişim, Özlük kategorilerindeki (Ad/Soyadı, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İşyeri Adresi, İş Pozisyonu/ Unvan vb.) kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/ hizmet satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/ hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/ hizmet satış sonrası destek verilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, tedarikçi ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla sınırlı ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmekte ve gerekli olduğu takdirde aynı amaç ve hukuki sebeplerle ilgili iş ortaklarımız, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri yahut yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Konu hakkında detaylı bilgi edinebilmek için www.letgenbio.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.

İNGİLİZCE:

This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by email if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free, as information could be intercepted lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Letgen, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission.

By Letgen Biotechnology via this e-mail communication, your personal data in the categories of Identity, Communication, Personnel (Name / Surname, E-Mail Address, Telephone Number, Workplace Address, Job Position / Title, etc.) that can be processed in accordance with the Personal Data Protection Law No. 6698; to conduct communication activities, to conduct and monitor business activities, to conduct business continuity ensuring activities, to conduct good/service sales and purchase processes, providing after-sales support for goods/services, to conduct customer relationship management processes and supply chain management. It is processed based on the legal reason ” In case it is necessary to process the personal data of the parties to the contract, provided that it is directly related to the conclusion or performance of a contract”. If necessary, it can be transferred to our business partners, natural persons, or private law legal entities or authorized persons, public institutions, and organizations for the same purposes and legal reasons. You can review our Personal Data Protection and Processing Policy for detailed information on the subject at www.letgenbio.com.