LOCKED NUCLEİC ACİD (LNA)

Artan termal kararlılık ve hibridizasyon özgüllüğü

qPCR-dPCR analizlerinde doğruluğu ispatlanmış gen tanımlama

Tek yolla alleller arası (SNP) ayrım yapabilme yeteneği

Sorunlu hedef diziler için daha kolay ve esnek tasarımlar

Türkçe’de ‘Kilitli Nükleik Asitler (KNA)’ olarak ifede edilen LNA’lar yararlı sentetik RNA türevidir. Aynı zamanda köprülü nükleik asit (BNA) olarak da bilinir. Ve genellikle erişilemez RNA olarak adlandırılır. Şeker-fostaf ana hattında 2′-oksijen ve 4′-karbon atomlarından metilen köprüsü ile sınırlı ve bu bağlantı seker halkasını DNA ve RNA sekanslarına komplementer hibrid olusumuna müsade eden 3′-endo konformasyonuna sabitler. Bu sayede LNA, RNA taklidi ile konformasyona kilitlenmistir. Bu yapı enzimatik bozunmaya karşı stabilitenin artmasını sağlar. Ayrıca LNA’nın yapısı bir monomer ya da oligonükleotidin bir bileşeni olarak gelişmiş özgünlük ve afiniteye sahiptir.

LNA’lar birçok real-time PCR ve dijital PCR uygulamasında kullanılmaktatıdır, ayrıca bir ekipmanın gerekliliği söz konusu değildir ve tüm cihazlarla uyumuluk gösterir. LNA oligonükleotidleri, DNA oligonükleotitlerine dahil edildiğinde, doğal durumdaki DNA bazlarına kıyasla bazı faydaları sunar:

  • Geleneksel problara göre uyumsuzluk ayrımları daha azdır.
  • Kısa DNA primerlerine (< 30 nt) dahil edilmesi ile ikame edilmiş her nükleotit için Tm’yi 3-8 °C arttırır. Artan hibridizasyon sıcaklığı ile diziye yapısal stabilite kazandırır.
  • Genotipleme ve transkript varyant tespiti veya mikrobiyal türlerin diferansiyel tespiti gibi özel uygulamalar için yaygın olarak kullanılır.
  • LNA’ların yüksek nükleaz direnci, in vivo ve in vitro uygulamalar için önemli bir faydadır. Sayısız çalışmalar LNA’nın antisens ajanları olarak üstün özelliklerini doğrulamaktadır
  • Diagnostic alanlarında LNA ile yapılan çalışmalar vardır.
  • İmmobilize LNA probları, multipleks SNP genotipleme analizlerinde başarılı bir şekilde sunulmuştur. Bu, LNA’ların gelecekte piyasada çok daha fazla varolacağının göstergesidir.